Privat: Skippers dagbog

Lille Næstved Skole – 8E uge 20

Uge 20.

Lille Næstved Skole &8E

Den 15-05-2013. Svendborg til Nyborg

007

Kl. 1030 kan Fyllas mandskab høre snak og latter fra 22 børn og deres ledsager på vej ud af Svendborg træskibs bro mod Fylla. Denne gang var der ikke lærer som fulgte med, men to fadere som havde deres børn med på togtet.

Så snart alle var ombord blev der taget hånd om de vigtigste sager så som; mønstring, opførsel ombord skib, sikkerhed, og indkvartering. Da alle formaliteter var overstået, var der afgang fra Svendborg mod Nyborg. Vinden var hård fra SØ, som tegnede for en god frisk tur nord over. Ved Valdemar slot bugten blev der sat sejl og stoppet for motoren. Kl.               passerede vi Thurø rev og kl.          sejlede Fylla i gennem Smørestakke løbet, ved Lohals, stævnede der efter ud mod den Østlige Storbælts bro.

Da Fylla kom fri af Langeland begyndte skibet at danse af sted over de kraftige bølger. Et par enkelte af eleverne mærkede til bølgernes gang og mærkede lidt til begrebet søsyge. Men det varede ikke længe da vi vendt om kort før broen mod Nyborg. Kl. 1715 ankom vi Nyborg gammel havn, og kl.1800 blev der serveret en god gang lasagne til aftensmad. Flere af eleverne spiste to og tre portioner.

Den kraftige vind vi havde haft hele dagen forsatte om aftenen, og eleverne fik mærket vindens krat på tråds at vi lå trygt og godt i havnen. Fylla krængede godt et par gange da bygerne passerede forbi.

Den 16-05-2013 Nyborg til Marstal

018 Vhem er op i masten ?

Kl. 0830 blev Jones hentet af sine forældre da de skulle på familie tur. Kort derefter var der afgang mod Marstal. Vinden kom fra nordlig retning frisk til jævn, så blev bredfokken og spidserne sat. For den største del af dagen sejlede vi ad sted i solskin og varme, Motoren blev startede kun da vi sejlede under Langelands bro og forbi Rudkøbing.

Undervejs fik eleverne mulighed for at prøve kraft med brandpumpen og strålerør, styre skibet, ligge i nettet under bovsprydet og klatre op i masten. Der blev også øvet i at slå knob.

Desværre var kabys holdets forsøge med brun sviger kage ikke så god, men det blev dog til en god gang karamel kage.

Igen ved ankomst til havnen var eleverne med til at arbejde med fender og fortøjninger. De er ved at få fat i det. Det er ærgerligt at de skal hjem i morgen. Et par dage til og de ville være rigtige gode til deres opgaver.

Den 17-05-2013 Marstal til Svendborg.024

029 Afmønstrings frokosten

031 Afmønstring og Fyllas besætning ser “mange tak for et degligt togt”