Fyllas position


Her er fylla nu

Fylla har nogle havne, som hun tilbringer mere tid i end andre, men hvor er hun lige nu? Her på siden kan du få svar på lige det spørgsmål. Tryk på “Track”-knappen og følg Fylla på sine togter rundt omkring i verden.

Info om Fylla

Skonnerten Fylla blev bygget i Nyborg i 1922 af Skibsbygmester Niels Peter Waldemar Dreyer og er én af tre jagtbyggede tremast skonnerter, man stadig kan møde i vore farvande.