Hvor er Fylla?

Fylla har nogle havne, som hun tilbringer mere tid i end andre, men hvor er hun lige nu? Klik dig ind her og find ud af det!

Velkommen ombord

Her kan du downloade vores Velkommen ombord, i den kan du læse og forberede dig til jeres togt.

Her kan du se hvor Fylla ligger i Svendborg Havn

Mød besætningen

Her kan I se nærmere på Fyllas besætning. De er virkelig dygtige og smadder søde.

Undervisning

Ekstra vind i sejlende til Fyllas elever og lærere

Det er Fyllas målsætning at give elever, studerende og undervisere, de aller bedste forudsætninger for læring og undervisning på et togt med Fylla. Derfor forsøger vi hele tiden at blive bedre. I denne vinter er det blevet til nyt undervisningsmateriale til lejrskoleeleverne og undervisningsudstyr, som er ideelt til ungdomsuddannelserne.

Et togt med Fylla skal kunne indgå i klassens årsplan

Målet om at et togt med Fylla skal passe til Undervisningsministeriets trinmål, så et Fylla togt kan indgå i klassens årsplan, er nået. Der er udviklet et nyt og spændende undervisningsmateriale til Fyllas lejrskoleelever.

Lav FyllaFilm – I kan nu lave Jeres HELT egen FyllaFilm, som en del af undervisningen.

Der er udviklet nye opgave i bl.a. dansk, musik, geografi og matematik, så nu kan eleverne både hjælpe skipper med at regne, lære om meteorologi og få sjov danskundervisning gennem de gamle maritime udtryk – “Hvad betyder det at gå planken ud?”

sømandsopgaver
Opgaverne er udformet så de minder om skattekort

 

Det udarbejdede undervisningsmateriale, samt tilhørende opgaver kan hentes herunder:

Materiale til danskfaget UV_Materiale_Dansk

Materiale til matematikfaget UV_Materiale_Matematik

Materiale til Geografi UV_Materiale_Geografi-Meteorologi

Det samlede undevisningsmateriale UV_Materiale

Navigationsstation til de ældste

I løbet af vinteren har Fylla fået snedkereret en smuk navigationspult. Indholdet er lige nu ved at blive installeret, så stationen, som skal bruges af HF. Søfarts elever og de ældste folkeskoleelever, er klar til første togt. Med den nye digitale navigationsstation, vil eleverne kunne omsætte deres teoretiske viden, gennem faktiske og praktiske opgaver.

Navigationsstationen er bygget inde i dækshuset, i styrbord side. Her er der indkøbt SIMRAD NSO GPS/AIS kortplotter, så eleverne kan blive drevne i brugen af elektronikken og samtidig benytte denne til opgaver og små øvelser (dvs. ruteplanlægning og positionsbestemmelse). Derudover vil der kunne arbejdes med søkort, hvor brugen af lineal, passer, kort og papir anvendes. Ved at stationen er bygget i dækhuset, kan man hurtigt og nemt stikke hovedet ud af døren og danne sig et overblik visuelt. Navigationsstationen giver eleverne et stort indblik i moderne navigationsteknolog

navigationspult
Når navigationsstationen er færdig, giver den indblik i moderne navigationsteknologi

Den nye navigationsstation kan samtidig bruges i forbindelse med lejrskoletogter. Meningen er at den vil fange de unges interesse og at de vil kunne følge Fyllas sejlads gennem de danske farvande. Det vil samtidig være nemmere og mere spændende, for eleverne at udfører deres elektroniske dagbog. Dagbogen bliver uploadet på Fyllas hjemmeside, så elever, lærere og familie kan følge med hjemme fra stuen. Eleverne får også et søkort, hvor de kan tegne skibets rute ind, studerer de nærliggende kyster og tage dette med hjem.

Når skibet ikke er på skoletogter, kan navigationsstationen bruges som serveringsbord og det elektroniske udstyr kan blive et spændende samtaleemne. Samtidig med at gæsterne kan følge med i skibets rute og skibets sejlads.

Marstal Navigationsskoles Fond  har doneret 20.000 kr. til formålet, hvilket vi naturligvis er yderst taknemmelige for.

Skippers dagbog

Om bord på Fylla er David Thomas skipper med stort S. Han styrer skibets faste besætning med hård og kærlig hånd og er altid god for et godt grin!

Når Fylla er afsted på togt, holder Skipper os herhjemme ajour via hans dagbog; det er altid spændende og nogle gange lidt morsom læsning.

Læs Skippers dagbog.

Butikken

Et togt med skonnerten Fylla er et minde for livet. Hvis du vil have et mere håndgribeligt minde, kan du tjekke vores lækre merchandise ud.

Bidt af en gal sømand?

Oplev Det Gamle Værft. Her er en masse spændende viden og rigtig sjove aktiviteter.
Se Det Gamle Værfts hjemmeside