Privat: Skippers dagbog

Fyn Rundt For Bevaringsværdige Sejlskibe 2013

Fyn Rundt For Bevaringsværdige Sejlskibe uge30

Lørdag d.20-07-13

Lørdag eftermiddag mellem kl.1600 og kl.1800 påbegyndte gæsterne (Fyllas Venner) at ankomme om bord.  Kl. 1900 var der spisning, og kl.2000 blev der holdt general forsamling for Fyllas venner.

Fyn rundt 2013 001

Efter spisning, og mødet var vel overstået, var der tid til hyggeligt samvær. Mødet med gamle venner og nye bekendtskaber til Fyn rundt for gamle sejlskibe, det er altid en kær kommen begivenhed som opfrisker vores energi og drivkraft til at lære unge mennesker om en meget stærk dansk kultur ave.

Søndag d. 21-07-13

Kl. 0930 var der afgang fra Ring-Andersens værft i totalt vindstille, mod Storebælt og destinations havnen, Korsør.

Fyn rundt 2013 002

Ved Thurø Rev kom der en god V. lig brise, og alle sejl blev sat, så at alle 24 Fyllas venner kunne opleve skibet for fulde sejl, og øve i at arbejde med de forskellige tov som brugs til håndtering af sejlene til at drive Fylla frem. Der blev øvet i at sætte sejl, skifte sejl, trimme, vende skibet, og bjærge sejl. Flere af gæsterne fik også rig mulighed til at afprøve deres ror gænger færdigheder.

Sejladsen var meget inspirerende for gæsterne, og var med til at give lidt blod på tanden, i forberedelse til sejladsen. Ak! Ca. kl.1500 vinden forsvandt, og det har været nærmest vind stille siden.

Fyn rundt 2013 004

Fylla lå til kajs ved Korsør, by havn kl.1600, sammen med 30 andre gamle bevaringsværdige erhvervs fartøjer. Ca. 30 min senere kom den Tyske lods skonnert Atlanta langs siden. I sejladsen i år, er der Tyske, Nordmænd og Svensker med.

Det havde været en begivenheds fuld dag, da der var ro ombord ved ca. Kl.2230., efter en halv times fælles sang på fordækket.

 

Mandag d.22-07-13

Ved skipper mødet til morgen, dagens vejr udsigt var ikke særlig lovende i forhold til vind, så det blev bestemt at afblæse etapen. Alle skibe skulle finde deres egen kurs til Korse havn ved Fyns Hoved, og op anker for natten.

Fyn rundt 2013 007

Kl.0900 på begyndte flåden at afgå Korsør havn, og på grund af den manglende vind var det muligt at sætte sejl i havnen til ære for de mange tilskuere der stod inde på kajen for at opleve synet.

Vinden var næsten 0, men solen var varm og alle nød sommer vejret. Kl.1530 lå Fylla til ankers ved Knolden lige uden for Kors Havn, skibets jollen blev søsat, lods lejderen sat ud, rednings kransen gjort klar, og så var der svømning fra skibet. Vi fik også besøg af skibet Caroline Svanen for natten der gjord fast på vores Stb. side.

Fyn rundt 2013 008

For dem som var mere toldmodige kom der en eftermiddags brise omkring kl.1500, og de sejlede en del af vejen fra Romsø. Det var godt at se museum skibet Anne Møller sejle helt ind i bugten for sejl, og droppe ankeret.

Fyn rundt 2013 009

Efter aftensmad, mandskab og gæster fra Fylla og Caroline Svane hyggede sig ombord på Fylla med sang og Irish Kaffe, medens vi  nød sol ned gang over Lille Bælt.

Tirsdag d.23-07-13

Kl.0700 var der skipper møde på VHF77. og kl.0830 hævede vi ankeret med hjælp fra besætningen fra nattens  nabo skib Caroline Svane.

Fyn rundt 2013 010

Dagens start for sejladsen til Middelfart var lagt ca. 2sm W. for Korshavnen, og start tidspunktet var kl.0930.

Ved Starten havde vi alle sejl oppe med fuld fremdrift i skibet på en ØSØ jævn brise, mod Æbelø. Fylla var det 3. skib over start stregen, og for en god tid kunne vi holde de andre skibe, men da vinden tiltog lidt mere og vores store propel begyndte at dreje rundt kunne vi ikke længer holde den samme fart, og vi blev overtaget.

Fyn rundt 2013 018

Fylla gjorde sig dog bemærket for sin fart trods alt, men vi blev alligevel nummer sidst over mål stregen, ved den rød sø mærke på N. siden af Æbelø.

Fyn rundt 2013 016

På grund af den fine SØ vind sejlede vi videre ind til Tragten ved Fredericia hvor vi satte motoren i gang, bjærgede sejl og fortsatte ind mod Middelfart. Kl.1645 ankom vi Middelfart, og fortøjet ved siden af Havet af Helsingør.

FYLLAS "Mermaid"
FYLLAS “Mermaid”

Ved ankomst til Middelfart var der stor havne fest på kajen. I løbet af aften fik vores gæster rig muglighed til at besøge de andre skibe i flåden.

 

Onsdag d.24-07-13

Dagen startede med skipper møde i det gamle Middelfart værft kl.0830. Vor det blev bestemt at dagens sejlads skulle starte kl.1200 ved Flækøjet ved Bredningen, og slut med Vedelsborg punt 4 timer senere.

Fyn rundt 2013 026

Vi igen fik en god start, nr.2 over starten, med god fart dvs. 1.5 kts. Vinden var svag fra NØ. I løbet af eftermiddagen skiftede vinden konstant i styrke og retning og skibenes relativ position ændrede sig konstant, halv delen af feltet fik en heldig vind inden under den Fynske kyst, og kom godt af sted. Fylla var en del af den uheldige del af feltet, men vi klarede os godt alligevel.

"painted ships on a painted sea"
“painted ships on a painted sea”

På grund af den svag vind nåede ingen af skibene i vores klasse over mål stregen inden for 4 t., og sejladsen blev afblæste. Fylla lå nr.4 på dette tidspunkt. Godt klaret for et under rigget tungt skib.

Fyn rundt 2013 027

Kl.1745 var vi fortøjet ved siden af det tremasted skonnert ZAR af København. På kajen om aftenen var der konkurrence i at kaste en kaste line, en sømands kunst stykke, som blev vundet af Søren fra Fylla. Jaaaaa€¦.. vi vandt i dag.

Kaste line ekspert
Kaste line ekspert

Nu er der fæst på kajen som ender med fyrværkeri kl.2300.

 

Torsdag d.25-07-13

Kl.0730 var der skipper møde her om bord Fylla, kl.0800 var mødet forbi, og Fyllas gæster gjorde klar til afgang fra Assens mod Faaborg. Kl.0815 gled vi væk fra skonnerten Zar, ud af havnen mod den aftalte start for dagens sejlads.

Fyn rundt 2013 036

På grund af vind retningen og en stærk N. gående strøm, blev starten udsat, og starten flyttet ind i Åkrog Bugt .Kl. 1030 blev sejl sat, og vi gjorde klar til starten kl.1100. Ved starten var vinden SØ let, og det blev nogenlunde sådan for det meste af dagen.

Fylla fik en god start på bagbor halse med alle sejl op, og god fart ca.3,4kts. Med en kraftig N. gående strøm krydsede vi frem og til og tilbage i læ af Helnæs pynt. Fylla klarede sig godt, på trods det er ikke en hurtig sejler.

 

Søren klarede sig ikke så godt som tjerne i Faaborg
Søren klarede sig ikke så godt som tjerne i Faaborg

Kl.1750 ankom vi Faaborg havn, hvor vi igen blev modtaget af mange folk på kajen, og kort derefter holdt vi åbent skib for publikum. I løbet a en time må der havde været over 100 gæster ombord.

 

Fridag d.26-07-13

Igen en flot sommer dag, men med svag til let brise fra SØ drejende S. Så efter skipper mødet kl.0900 var der afgang kl.1000. Lige før afgang påmønstrede dagens VIP gæster. Svendborgs Borgmester, samt et Byråds medlem og Fyllas reder.

Fyn rundt 2013 045

Starten var sat til Kl.1115 mellem Bjørne flak og start båden ved Avernakø. Vinden var let fra SØ og starten var meget spændende. På trods af skibene gjorde langsom fart ca.3kts. var der trængsel ved starten. Det var næsten lige så spænende som en professional kapsejlads. Som dagen skred frem, de hurtigere skibe sejlede væk fra os, men de skulle arbejde for det. Den gode gamle Fylla sejlede godt, og lavede nogle flotte vendinger på vej mod Svendborg sund, og vi var ikke sidst over mål stregen.

Jeg er overbevist om at Fylla kan sejle bedre i nu, så langsomt er den ikke.

Ved ankomsten til Svendborg fortøjede vi Fylla ved siden af Hudens Pakhus, så at vi kun blande os i festen.

Fyllas bidrag til festen
Fyllas bidrag til festen

Tradition tro, holdt Fyllas gæster en fest middag om bord, og der blev holdt mange takke taler, og sjove tale. Fra mit synspunkt på agterdækket ved roret under kapsejladsen, var jeg meget glad for den måde at alle gjorde deres til at holde humøret højt, og sejle skibet godt.

Fyn rundt 2013 053

Jeg Takker, alle, for jeres indsats Fyn Rundt.

 

Lørdag d.27-07-13

Efter morgen mad var tiden ind til at rydde op efter ugens strabadser, og sige farvel til Fyllas venner. Kl.1000 var det stille ombord, og den ophedet stemning påbegyndt at ebbe ud, da de uden bys skibe slap deres fortøjninger og drager videre i verden.

Fyn rundt 2013 056

Skibene hilste farvel med tut på hornet, da de sejlede forbi ud af havnen.