Rumregatta

RUM REGATTA 2020

(Informationen in deutscher Sprache: Weiter nach unten gehen)

Sydfyns tremastede topsejlsskonnert Fylla deltager igen i år i havnestævnet Rum Regatta i Flensborg, og du har mulighed for at være med, når der skal dystes om den fornemmeste 2. plads, historiske træskibe kan opnå.

Kapsejladsen finder sted i Flensborgs Museumshafen, og 2020 bliver det 41. år, hvor omkring 100 skibe og næsten 30.000 besøgende kommer og deltager i det internationale møde med historiske sejlende fartøjer.

Regattaen har startskud torsdag med Herings-Regatta. I over 30 år er denne kapsejlads blevet afholdt fra Kappel over grænsen op til Sønderborg. De danske skibe støder traditionen tro til feltet i Sønderborg havn efter torsdag sidst på eftermiddagen.

Dag to lyder startskuddet på Flensborg Fjord Regatta i Sønderborg, der fører sejlerne tilbage til Flensborg.
Lørdag følger så kulminationen på regattaen, når kapsejladsen omkring bøje nummer 8 fører deltagerne ud i Flensborg Fjord til Danmark og tilbage til Flensborg Havn.
fylla, skonnerten fylla, rumragatta, rom, rum, sejlads, ærø
Hele arrangementet er omgivet af en storslået havnefest med Gaffel-markedet af små boder ved bolværket omkring Flensborgs Lüttfischerhafen, hvor historiske – for det meste maritime – håndværkere sørger for den unikke stemning, som hvert år tiltrækker tusindvis af besøgende fra hele Nordsø- og Østersøkysten.

Der er festtelt, livemusik og kultur i verdensklasse, når Rum Regattaen finder sted. Deltag på første parket på Sydfyns smukke skonnert Fylla.

PÅMØNSTRING
DATO: 21.05.20
HAVN: Svendborg
TID: kl. 07.00-07.30
AFGANG: kl. 08.00

AFMØNSTRING
DATO: 24.05.20
HAVN: Svendborg
TID: kl. 18:00

Pris for deltagelse: 2800 kr.


Skibskost – Proviant ombord

Morgenmad, frokost og aftensmad laves i fællesskab på Fylla.
Mad, te og kaffe er med i prisen. Der holdes gerne festmiddag om lørdagen.
Komfort og bekvemmelighed
Vi har ingen særlig komfort eller service ombord på Fylla. Opgaverne løses i fællesskab, og vores fantastiske besætning lover, at de nok skal guide og komme med gode råd, hvis det bliver nødvendigt.

Indkvartering
På Fylla sover man i banjen og har sin egen faste køje med et lille gardin, man kan trække for.
Hver deltager får stillet en lille skibskiste til sin rådighed, her har man sine ting.
Derfor er det vigtigt at man pakker i bløde tasker/rygsække/køjesække og ikke i kufferter,
for det skal kunne stuves sammen i skibskisten.
Bad tages i havnene, det kan gøres fra 10 kr. og opefter.

Fylla er et gammelt skib, og ens dyne og andre sager kan blive våde og få skjolder – dette er på eget ansvar.

Aldersbegrænsning
18 år
fra 16 år ifølge voksen
(samme pris).

Betaling
Skriv til info@skonnertenfylla.dk med antal billetter, navne, adresser og fødselsdato. Så reserverer Julie plads og sender betalingsoplysninger retur. Når du har betalt, er pladsen din.

Du er velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål.

fylla, skonnerten fylla, rumragatta, rom, rum, sejlads, ærø

RUM REGATTA 2020
Der Dreimastschooner Fylla segelt dieses Jahr wieder mit bei der Rum Regatta Flensburg, und du hast die Möglichkeit dabei zu sein, wenn man versucht den absolut vornehmsten zweiten Platz im Kampf der historischen Holzschiffe zu erringen.

 
Die Regatta findet im Museumshafen Flensburg statt, und 2020 ist das 41. Jahr mit circa 100 Schiffen und fast 30.000 Besucher beim internationalen Treffen der historischen Segler.

 
Am Donnerstag geht es los mit der Heringsregatta. Mehr als 30 Jahre lang ging diese Regatta von Kappeln aus und lief über die Grenze nach Sonderburg. Traditionsgemäβ starten die dänischen Schiffe aus Sonderburg spät am Nachmittag Donnerstag.

Am zweiten Tag startet die Flensburger Förde Regatta in Sonderburg, die die Segler zurück nach Flensburg führen.

Am Samstag folgt der Höhepunkt, wenn das Rennen um die Boje 8 die Teilnehmer der Förde entlang führen. Es geht nach Dänemark und wieder zurück in den Hafen von Flensburg.

 
Alles sammelt sich in einer groβartigen Hafenparty mit dem Gabelmarkt von kleinen Marktbuden am Hafenkai der Lüttfischerhafen, wo die historischen – und meistens maritimen – Handwerker für die spezielle Stimmung sorgen, die jedes Jahr Tausenden von Besuchern der Nord- und Ostseeküste heranziehen.

Es gibt Partyzelt, Livemusik und Weltklassekultur, wenn die Rum Regatta stattfindet. Nehmen Sie Teil in erster Reihe auf der schönen Schooner Fylla.

 
AUFNAHME
DATUM: 21.05.20
HAFEN: Svendborg
UHRZEIT: 07.00-07.30
ABFAHRT: kl. 08.00

ABSETZEN
DATUM: 24.05.20
HAFEN: Svendborg
UHRZEIT: 18.00

Preis: 2800 DKK


Essen an Bord

Frühstück, Lunch und Abendessen wird gemeinsam auf der Fylla zubereitet. Essen, Tee und Kaffee ist im Preis eingeschlossen. Am Samstag Abend gibt es ein Festessen.

Bequemlichkeiten
Wir haben keine besonderen Bequemlichkeiten oder Dienstleistungen an Bord. Wir lösen gemeinsam jede Aufgabe, und unsere tolle Crew verspricht, das sie zurechtweisen und beraten wird, wenn es nötig ist.

Unterkunft
Die Kojen befinden sich unter Deck. Man hat seine eigene Koje mit Vorhang. Jeder Teilnehmer hat eine kleine Kiste zur Verfügung. Hier kann man seine Sachen unterbringen.
Es ist wichtig, daβ man weiche Taschen, Rucksack oder Kojensack mitbringt und keine Koffer, weil es nicht möglich ist, den Koffer in die Kiste zu verstauen.

Baden findet in den Häfen statt. Es kostet von 10 DKK und aufwärts.

 
Fylla ist ein altes Schiff. Decken, Kissen und andre Sachen können nass und fleckig werden. Gepäck wird auf eigener Verantwortung mitgebracht.


Altersgrenze
18 Jahre
ab 16 Jahre mit einem Erwachsenen
(gleicher Preis).

Zahlung
Schreib an info@skonnertenfylla.dk mit Ticketanzahl, Namen, Adressen und Geburtsdatum. Dann reserviert Julie einen Platz und schickt Überweisungsangaben. Wenn die Rechnung bezahlt ist, hast du einen Platz.

Hast du noch Fragen, dann ruf uns bitte an.