Privat: Skippers dagbog

HF SØFART UGE 37

HF SØFART. UGE 37

Mandag d.09-09-2013

Kl.0900 på en regnfuld blæsende dag, 37 elever fra Marstal VUC HF påmønstrede Fylla i Ærøskøbing havn. De ankom lige på det rigtige tidspunkt til at hjælpe med stuvning af ugens proviant. Efter indkvartering og gennemgang af de nødvendige sikkerheds procedure og rulle, var vi klar til afgang. Men først skulle alle i regn tøj. Efterår er kommet til Danmark.

Kl.0930 var der afgang og kl.1030 i læg af Drejø satte vi sejl, og med en frisk N. lige vind bliver kursen sat til N. om Skjoldnæs pynt ved N. Ærø. Kl.1145 rundede Fylla Skjoldnæs og motoren blev stoppet. Kursen var lagt til Gamle Pool, og videre til Flensborg. Vinden var NV. Hård og Fylla sejlede godt for 8 til 9 knt. fart.

HF SØFART UGE 37 004

Kort før Gamle Pool sprang vinden om i VSV. Lyngby Radio havde også sendt en kuling varsel for området, så motoren bliver atter sat i gang, og sejl reduceret. Ved runding af Gamle Pool motor sejlede vi V. over mod Kalk Grund, og ved Kalk Grund fjernede vi alle sejl, da vinden var fra V., og var løjede meget af. I Flensborg fjord løjede vinden yderlig af.

HF SØFART UGE 37 007

 

Da vi ankom Flensborg var det næsten vind stille, og kl. 1830 lage vi til ved Museums havnen. Efter aftens mad og rengøring var der landlov i fremmed havn, på en kold regnfuld aften. (Gammel sømands romantik)

Tirsdag d.10-09-2013

Morgen stund kl.0600, og Flensborg havn er dækket af tyk tåge og ingen vind. Det er dog tørt, regnen holdt op ved midnat. Allerede kl.0700 var tågen ved at lette, og ved afgang fra Flensborg kl.0800 var sigten over en sø mile. På vej ud af fjorden kom der en svag Ø. Lige vind, og solen kom frem. Der blev sat lidt sejl til at støtte med, og vi fortsatte sejladsen mod Sønderborg.

HF SØFART UGE 37 006

Ved ankomst til Sønderborg Kl.1200 fortsatte rejsen gennem Kong Christian d.X klap bro, og vider Nord over gennem Als sund og fjord. Der blev sat flere sejl ved Snobæk Huk, og med en N. gående strøm klarede Fylla en god fart over grunden mod Middelfart. Kl.1500 passered vi Årøsund. Solen var nu væk og regn bygger var ved at trænge på, men indtil nu havde de gået os forbi.

HF SØFART UGE 37 008

Kl.1730 nåede vi Snævring ved Lille bælt hvor vi bjærgede alle sejl, og kl.1830 sejlede Fylla under den Nye Lille Bælts Bro, På grund af den gode fart og medstrøm bestemte jeg at fortsætte sejladsen til Vejle Fjord. Kl.1900 ved Stavrshoved (Tragten) blev skonnert sejlet sat, og med kraftige regn og hård ØSØ vind, sejlede vi over mod Vejle fjord. Kl.2000 rundede Fylla Kasse Odde ved indsejlingen til fjorden, og kl. 2130 ankerede vi op, på et beskyttet sted i fjorden ved Askebjerg.

HF SØFART UGE 37 018

Kl.2200 efter en lang dage med undervisning, og oplevelser var der ro ombord, og anker lanternen sat og ankervagten drejede. I løbet af natten var der flere kraftige regn bygger.

Onsdag d.11-09-2013

Natten til ankers bliver meget stille, med vind skiftende fra Ø til N og tilbage til Ø. Efter morgenmad og en ekstra ekstraordinær morgen rengøring bliver ankeret hævet op, og vi motorer ind til Vejle havn. Kl. 1030 lå Fylla ved deres honnør kajen, for enden af havne, nærmest byen.

HF SØFART UGE 37 012HF SØFART UGE 37 019

Kl.1100 fik eleverne land lov, og kl.1200 ankom gæster der var inviteret af Marstal Navigationsskole til en præsentations sejlads, for at forklare og præsentere HF søfart på VUC i Marstal. Gæsterne fik en lille sejlads af 2 t. på Vejle fjord i strålende sol skin. Kl.1500 var Fylla igen til kajs i Vejle, vi hilste farvel til gæsterne og vores HF elever var igen ombord.HF SØFART UGE 37 010

Kl.1530 var der afgang fra Vejle mod Svendborg, med nat sejlads i gennem Storebælt. Fylla sejlede for motor og sejl tværs over N. Fyn, og ved Fyns Hoved kl.2250 stoppede vi motoren og satte vi mere sejl. Med en svag NØ lig brise sejlede vi mod Trafik separation ved den Ø. lig Storebælts bro.

Under hele nat sejladsen var eleverne delt i vagter, 2 timer af gangen med 6 elever per vagt. Deres vagt roterede hver 20 min så at alle fik lov at styre, holde udkik, holde radar vagt, få undervisning i skibs lys føring og arbejde med sejl.

HF SØFART UGE 37 013

Torsdag d.12-09-2013

Desværre forsvandt vinden totalt kl.0200 og motoren bliver atter sat i gang. Kl.0605 sejlede vi under Øst broen ved Storebælt i let regn, og efter passagen af broen bliver kursen rettet V. over mod Fyn, og N. om Vræsen sand. Vinden løjede helt af, til vind stille, og vi motorer for halv kraft S. over forbi Lundeborg. Lidt N. for Thurø var der tegn på en svag N. lig brise så motoren bliver stoppet, men vinden bliver ikke til nået, og med motor kl.1500 sejlede vi ind i Svendborg Sund. Kl.1545 fortøjet vi Fylla ved Ring-Andersens skibsværft.

HF SØFART UGE 37 015

Det havde været en langsom nat og sejlads ned igennem Storebælt, men pga god sigt fik eleverne god mulighed for at øve det de havde lært i klasse værelset, nemlig fyr karakter, og de forskellige skibs lys føring, og skibs typer.

Fredag d. 13-09-2013

Den meget tykke tåge fra morgen stunden, var ikke særlig lovende for dagens sejlads til Marstal.  kl.0830 var tågen lettet nok, så man kun se indsejlingen til havnen, og vi afgik Svendborg kort derefter. Inden vi havde sejlet en halv sømil var sigtbarheden igen mindre end en kvart sømil.

HF SØFART UGE 37 021

Med en kraftig V. gående strøm igennem sundet, smalt farende, mange sømærker, færge trafik og små både, fik eleverne en understregning af hvor vigtigt det er at holde ansvarligt vagt på for skibet, og radar vagt ved broen. Flere af eleverne opdagede hvor anstrengende det kan være at holde udkig, og derfor bliver vagten skiftet hvert 20min.

Sejladsen fortsatte for nedsat fart via Højestene, og Mørkedybet løbende hvor vi fik selskab af en anden skonnert som ikke havde radar, og fulgte derfor med os ind til Marstal. Tågen lettede først omkring kl.1200 ved sejlrenden ind til Marstal.

HF SØFART UGE 37 020

29 elever fra 3. års HF søfart afmønstrede i Marstal efter en eventfuld uge ombord. Vi ønsker dem alle det bedste for deres fremtid, om De fortsætter med at studier inden for søfart eller andre erhverv som deres leve vej.

HF SØFART UGE 37 022